Právní upozornění

Předpisy online obchodu Marlena Koleśnik pp.h.u.gallart.

Dobré ráno!

Nyní čas na formality. Na začátku, naše plná registrovaná data jako správce obchodu a prodávající: Kamil Kolesniki, působící v rámci společnosti Marlena Koleśnik pp.h.u.gallart, ul. ZHOO 51 D, 38-400 Krosno, NIP: 6842426139.

Níže naleznete předpisy, ve kterých byly informace zahrnuty, mimo jiné o způsobu uvedení objednávky vedoucí k uzavření smlouvy, podrobnosti o provádění uzavřené smlouvy, formy dodání a plateb, které jsou k dispozici v obchodě, postup odstoupení od smlouvy nebo stížnosti.

V případě jakýchkoli připomínek, otázek, pochybnosti, jsme Vám k dispozici v biuro@gallart.pl

Pozdravy a přeji vám úspěšné nákupy
Tým online obchodu Gallart.pl.

 • 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení je přijato následující význam následujících pojmů: \ t

 1. Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo znevýhodněná právnická osoba, \ t
 2. Spotřebitel - fyzická osoba, která obsahuje prodejní smlouvu s prodávajícím, který nesouvisí s jeho hospodářskou nebo odbornou činností,
 3. Předpisy - Tyto předpisy, které jsou k dispozici na adrese https://gallart.pl/policies/terms-of-service,
 4. Prodejna - online obchod běží na adresu https://gallart.pl ,
 5. ObchodníkMarlena Koleśnik pp.h.u.gallart.
 • 2

Předběžná ustanovení

 1. Prostřednictvím obchodu, prodávající provádí maloobchodní prodej, současně poskytovat služby kupujícím elektronicky. Kupující si prostřednictvím obchodu může zakoupit produkty viditelné na stránkách obchodu.
 2. Předpisy definují zásady a podmínky pro používání obchodu, jakož i práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.
 3. Chcete-li použít obchod, včetně zejména nákupu v obchodě, není nutné splnit speciální technické podmínky počítačem nebo jiným zařízením kupujícího. Jsou dostačující:
  1. Přístup na internet,
  2. Standardní operační systém,
  3. Standardní webový prohlížeč,
  4. Mají aktivní e-mailovou adresu.
 4. Kupující nemůže provádět nákup v anonymně nebo pod pseudonymem.
 5. Je to zakázáno při použití obchodu za účelem poskytnutí protiprávního obsahu, zejména převodem takového obsahu prostřednictvím formulářů dostupných v obchodě.
 6. Všechny ceny produkty uvedené na stránkách obchodu jsou hrubé ceny.
 • 3

Služby poskytované elektronicky

 1. Prostřednictvím obchodu, prodávající svědčí o službách kupujícího elektronicky.
 2. Základní služba poskytovaná elektronicky kupujícím prodávajícím je umožnit kupujícímu předložit příkaz v obchodě vedoucí k uzavření s prodejcem smlouvy. Umístění objednávky je možné bez účtu v obchodě.
 3. Pokud se kupující rozhodne zřídit účet v obchodě, prodávající také poskytuje službu kupujícímu elektronickými prostředky sestávajícími z předpokladu a údržby účtu v obchodě. Na účtu jsou uložena data kupujícího a historie objednávek předložených v obchodě. Kupující se přihlásí k účtu pomocí své e-mailové adresy a definované hesla.
 4. Založení účtu v obchodě probíhá výběrem příslušného zaškrtávacího políčka v procesu umístění objednávky nebo vyplnění nezávislého registračního formuláře účtu dostupný v obchodě. Kupující může účet kdykoliv odstranit účet z panelu správy účtů nebo odesláním příslušného požadavku prodávajícímu. Smazání účtu nebude odstranit informace o složitých objednávkách pomocí účtů, které tento prodejce bude uchovávat až do omezení pohledávek ze smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu / v průběhu provozu obchodu, pokud kupující nebude proti ukládání těchto informací a Prodávající neznamená, že bude mít zastřešující zájem o jejich skladování.
 5. Pokud se kupující rozhodne zaregistrovat na newsletter, prodávající také poskytuje kupujícímu služby elektronickými prostředky, které se skládají v přenosu e-mailů obsahujících informace o nových produktech, promo akcích, produktech prodávajícího. Nahrávání do newsletteru probíhá dokončením a odesíláním formuláře předplatného na newsletter nebo výběrem příslušného zaškrtávacího políčka v procesu objednávání. Kupující může kdykoli odhlásit z obdržení newsletteru kliknutím na tlačítko pro rezignaci viditelné v jakékoli zprávě odeslané pod newsletterem nebo odesláním požadavku prodávajícímu.
 6. Služby jsou poskytovány elektronicky kupujícím zdarma. Na druhé straně jsou placeny prodejní smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu.
 7. Za účelem zajištění bezpečnosti kupujícího a přenosu dat v souvislosti s používáním obchodu, prodávající bere technické a organizační opatření vhodná pro míru bezpečnostního rizika poskytovaných služeb, zejména opatření, aby se zabránilo pořízení a úpravy osobních údajů neoprávněnými osobami.
 8. Prodávající provádí opatření k zajištění plně správné operace. Kupující by měl informovat prodejce jakýchkoli nesrovnalostí nebo přerušení fungování obchodu.
 9. Jakékoli stížnosti týkající se fungování obchodu, kupující může hlásit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu biuro@gallart.pl. Ve stížnosti by kupující měl specifikovat typ a datum vzniku nesrovnalostí spojených s fungováním obchodu. Prodávající zváží jakékoli stížnosti do 14 dnů od obdržení stížnosti a bude informovat Zákazník o svém usnesení o e-mailové adrese stížnosti.
 • 4

Objednat

 1. Kupující může předložit objednávku jako registrovaný zákazník nebo jako host.
 2. Registrovaný zákazník je kupujícím, který má účet v obchodě. Kupující může zřídit účet výběrem příslušného zaškrtnutí v procesu umístění objednávky nebo vyplnění nezávislého registračního formuláře účtu v obchodě.
 3. Pokud má kupující účet v obchodě, před uvedením objednávky by se měl přihlásit. Přihlášení Je také možné zadat objednávku kliknutím na odkaz dostupný jako součást zobrazené zprávy.
 4. Předložení objednávky probíhá vyplněním objednávek po přidání do koše zajímavých výrobků kupujícího. Ve formuláři je nutné poskytnout údaje nezbytné k provedení objednávky. Ve fázi umístění objednávky je také volba dodávky objednaných produktů a výběr způsobu platby na vyžádání. Podmínkou pro uvedení objednávky je přijetí předpisů, se kterými by kupující měl nejprve seznámit. V případě jakýchkoliv pochybností o předpisech může kupující kontaktovat prodávajícího.
 5. Proces objednávání končí kliknutím na poslední tlačítko. Kliknutím na tlačítko konečné objednávky je prohlášení kupujícího bude vedoucí k závěru s prodávajícím dohody o prodeji, \ t
 6. Pokud kupující zvolí on-line umístění, po kliknutí na poslední tlačítko bude objednávka přesměrována na platební bránu podporovanou externím provozovatelem platby, aby provedl platby za objednávku. Pokud kupující zvolil platbu bankovním převodem, po kliknutí na poslední tlačítko bude objednávka přesměrována na úložiště potvrzení objednávky a pokyny pro platbu. Platba za objednávku by se měla konat do 7 dnů od uzavření smlouvy.
 7. V objednávkovém formuláři musí kupující poskytnout skutečné osobní údaje. Kupující je zodpovědný za poskytnutí falešných osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit provádění smlouvy, když kupující poskytl falešné údaje nebo když tyto údaje vyvolávají oprávněné pochybnosti prodávajícího, pokud jde o jejich správnost. V tomto případě bude kupující informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu o pochybnostech prodávajícího. V takové situaci je kupující oprávněn vysvětlit všechny okolnosti související s ověřováním pravdivosti daných údajů. V nepřítomnosti údajů umožňujících prodávajícímu, aby se kontakt s kupujícím, prodávající poskytne všechna vysvětlení po provedení kupujícího.
 8. Kupující prohlašuje, že jakákoli údaje poskytnutá v objednávce jsou pravdivá, zatímco prodávající není povinen ověřit svou pravdivost a správnost, i když má takové právo v souladu s odstavcem 7 výše.
 • 5

Dodání a platby

 1. Dostupné pro výběr způsobu doručení objednávky jsou popsány na internetových stránkách obchodu a jsou uvedeny v kupujícímu ve fázi umístění objednávky. Náklady na dodávku stojí kupující, pokud prodávající nevykazuje jinak na internetových stránkách obchodu. Prodávající má právo rozhodnout o distribuci objednávky na několik samostatných zásilek, aniž by kupujícím vznikl dodatečné náklady.
 2. Dostupné platební metody objednávky jsou popsány na internetových stránkách obchodu a jsou uvedeny na kupujícího ve fázi objednání.
 3. Elektronické platby včetně platební karty, Jsou podporovány transfery24.
 4. Pokud kupující požádal o vydání faktury, bude dodán kupujícím elektronicky na e-mailové adrese uvedené v objednávkovém formuláři.
 • 6

Provádění smlouvy

 1. Implementace objednávky spočívá v dokončení objednaných produktů, která je zabaluje, aby dodal kupujícímu a vysílaly zásilku kupujícímu v souladu s objednávkou pro nákup vybraný kupujícím.
 2. Objednávka se považuje za realizaci při přepravě kupujícímu (svěřuje přepravu dopravce dopravci dopravce).
 3. Doba objednávky je vždy indikována pro každý výrobek. Objednané produkty by měly být vystaveny spotřebiteli do 30 dnů, pokud výrobek byl prodávající jasně vyznačen delším termínem. V této situaci, umístěním objednávky, kupující souhlasí s delším datem řádu vyplývající z popisu výrobku.
 4. Pokud kupující objednal produkty s jinou dobou realizace, závazná pro prodávajícího Datum plně objednávky je nejdelší ze všech produktů zahrnutých ve smlouvě, přičemž prodávající navrhne rozdělení smlouvy na několik nezávislých zásilek k cílům zrychlení doby realizace ve vztahu k části produktů.
 • 7

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o vzdálenosti s prodávajícím, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne zúčastnění vlastnictví zakoupených položek.
 2. Počínaje od 01.01.2021, právo odstoupit od smlouvy o podmínkách popsaných v tomto odstavci a vyplývající ze zákona o právech spotřebitelů, je rovněž nárok na fyzickou osobu, která obsahuje smlouvu přímo související s jeho hospodářskou činností, pokud obsah tohoto obsahu Dohoda ukazuje, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, což má za následek zejména z předmětu ekonomické činnosti prováděné, zpřístupněny na základě ústředních předpisů a informací o podnikání. Proto v tomto odstavci odkazuje na výsady spotřebitele, od 01.01.2021 se tyto pravomoci vztahují také na osobu, která splňuje výše uvedená kritéria.
 3. Právo odstoupit od smlouvy není nárok na smlouvu:
 1. ve kterém je předmětem přínosu je nereacabilní věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo uspokojit své osobní potřeby;

 1. Aby se spotřebitel odstoupil od smlouvy, musí spotřebiteli informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení - například dopis odeslaný poštou, faxem nebo e-mailem.
 2. Spotřebitel může použít vzorec odstoupení od smlouvy, která je k dispozici pod odkazem Zpětný formulář To však není povinné.
 3. Ušetřit lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby spotřebitel zasílal informace týkající se spotřebitele s právem odstoupit od smlouvy před lhůtou pro odstoupení od smlouvy.
 4. Spotřebitel je povinen vrátit prodejce výrobku nebo jí poskytnout osobu pověřenou prodávajícím, aby obdržel okamžitě, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodávající nenavrhl, aby vyzvedl položka. Zachovat termín, stačí poslat produkt před jeho vypršením
 5. Spotřebitel Sázení přímé náklady na vrácení peněz.
 6. V případě odstoupení od smlouvy se prodávající vrátí spotřebiteli přijaté ze spotřebitelské platby, včetně nejlevnějších dostupných nákladů na poskytování produktů (pokud náklady na spotřebitele) okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů od Datum, kdy byl prodávající informován o výkonu plnění od smlouvy od smlouvy. Platební návrat bude proveden s použitím stejných platebních metod, které spotřebitel používají v původní transakci, pokud se spotřebitel jasně dohodl s jiným řešením. V každém případě spotřebitel nenese žádné poplatky z důvodu způsobu platby plateb.
 7. Pokud prodávající nenabídl, že se odebírá od samotného spotřebitele, může se zdržet se vracejících se plateb od spotřebitele do doby přijímání věcí zpět nebo poskytnout spotřebiteli spotřebitelem svého postoupení, v závislosti na tom, jaká akce bude uskuteční dříve.
 8. Spotřebitel Je zodpovědný za snížení hodnoty produktu vyplývajícího z použití výrobku způsobem, který přesahuje za nezbytné zjistit charakter, charakteristiky a fungování výrobku.
 • 8

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen poskytnout zboží bez vad.
 2. Prodávající je zodpovědný za kupujícího, pokud prodávaný produkt má fyzickou nebo právní nevýhodu (záruka na vady).
 3. Pokud prodávaný produkt má nevýhodu, může kupující:
  1. Vyžádejte si náhradu výrobku bez vad,
  2. Odstranění vady,
  3. Pošlete prohlášení o snížení,
  4. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud kupující určí znevýhodnění výrobku, měl by tento prodejce informovat, přičemž určí jeho nárok spojený s nalezeným znevýhodněním nebo učinit prohlášení o příslušném obsahu.
 5. Kupující může použít stížnost, která je k dispozici pod odkazem Stížnost formaTo však není povinné.
 6. Kupující může kontaktovat prodejce jak tradičním pošty, stejně jako e-mailem.
 7. Prodávající reaguje na stížnost předloženou kupujícím do 14 dnů ode dne obdržení stížnosti s takovým prostředkem k sdělení, s použitím toho, který stížnost byla podána.
 8. Podrobnosti o záruce prodávajícího na vady regulují ustanovení občanského zákoníku (článek 556 - 576).
 9. Počínaje od 01.01.2021, ustanovení o nakládání s prodávajícím pro defekty prodané položky týkající se spotřebitelů se rovněž vztahují na fyzickou osobu, která obsahuje smlouvu přímo související s jeho hospodářskou činností, pokud obsah této dohody ukazuje, že to udělá Nemají pro tyto osoby odborného charakteru, což má za následek zejména z předmětu ekonomické činnosti prováděné, zpřístupněny na základě ústředních předpisů a informací o podnikání.
 • 9

Osobní údaje a soubory cookie

 1. Správce osobních údajů osoby je prodávajícím.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v následujících účelech a na základě následujících právních základen:
  1. Závěr a realizace smlouvy - Čl. 6 par. 1 lit. Bodo,
  2. Provádění daňových a účetních povinností - Čl. 6 par. 1 lit. C RODO,
  3. Obrana, vyšetřování nebo stanovení pohledávek souvisejících se smlouvou, která je právně legalizujícím zájmem, který prodávajícího provádí. 6 par. 1 lit. F rodo,
  4. Identifikace návratového klienta, který je právně legalizovaný zájem prodávajícího - čl. 1 písm. 6 par. 1 lit. F rodo,
  5. Podpora dotazů řízených kupujícími, které nejsou zahrnuty do uzavření smlouvy, což je právně legitimní zájem prodávajícího - čl. 1 písm. 6 par. 1 lit. F rodo,
  6. Zadávání zpravodajství, po dříve vyjádřeném souhlasu - umění. 6 par. 1 lit. Rodo.
 3. Příjemci Osobních údajů kupujícího jsou: Kurýrní společnosti, daňové kanceláře, účetní kancelář, advokátní kancelář, Hostinoborator, dodavatel fakturačního systému, dodavatele CRM System Dodavatel, dodavatele poštovního systému.
 4. Vzhledem k použití poštovního systému MailChamp, osobní údaje kupujících, kteří se přihlásili k newsletteru, převedeny do Spojených států amerických (USA) kvůli jejich skladování na serverech umístěných v USA. Dodavatel System MailChimp garantuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím vhodných mechanismů shody (Disc soukromí).
 5. Osobní údaje kupujícího jsou uloženy v databázi prodávajícího po celou dobu trvání podnikání s cílem zajistit možnost identifikovat vracející se klienta, který může kupující oponovat, požadovat odstranění svých údajů z databáze prodávajícího. Pokud se taková námitka předloží před lhůtou pro omezení pohledávek z uzavřené smlouvy, bude prodávající mít převažující zájem o uložení údajů kupujícího do lhůty pro omezení pohledávek. Účetní dokumentace obsahující osobní údaje kupujícího je uložena na dobu požadovanou zákonem. Data
 6. Pravomoci kupujícího týkající se zpracování osobních údajů: právo na požádání od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo proti zpracování, právo převést údaje, právo stěžovat si prezidenta Osobní úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Poskytování osobních údajů kupujícím je dobrovolné, ale nezbytné pro kontaktování prodávajícího, zřídit uživatelský účet, uzavřít smlouvu nebo přihlásit se k odběru newsletteru.
 8. Obchod používá technologii cookies.
 9. Podrobnosti týkající se osobních údajů a soubory cookie jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://gallart.pl/policies/privacy-policy 
 • 10

Práva k duševnímu vlastnictví

 1. Prodávající učí kupující, že obsah dostupný na stránkách a prvkům obchodních fyzických výrobků (např. Grafických designů) může být píseň ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech, na kterou mají právo právní autora prodávajícího.
 2. Prodávající učí tento kupující, že další šíření obsahu pokryté kupujícím bez souhlasu prodávajícího, s výjimkou používání obsahu v rámci oprávněného osobního užívání, představuje porušení autorských práv prodávajícího a může mít za následek Občanskoprávní nebo trestní odpovědnost.
 • 11

Mimosoudní způsoby, jak zvážit stížnosti a nároky

 1. Prodávající se zavazuje podstoupit možné spory vyplývající z prodeje zboží zprostředkovatelským řízením. Podrobnosti budou určeny konfliktními stránkami.
 2. Spotřebitel má možnost využít mimořádných způsobů, jak zvážit stížnosti a nároky. Mimo jiné má spotřebitel možnost:
  1. žádá stálý smírný spotřebitelský soud s žádostí o vyřešení sporu vyplývající z uzavřené obchodní smlouvy,
  2. Žádost o provinční inspektora provinčního inspektora provinčního obchodu s návrhem zahájit zprostředkovatelské řízení týkající se smírného dokončení sporu mezi kupujícím a prodávajícím, \ t
  3. Využijte okresní pomoci (obecní) veřejného ochránce práv pro spotřebitelské právo nebo sociální organizace, na kterou by měla být ochrana spotřebitelů statutárním úkoly.
 3. Podrobnější informace o mimosoudních způsobech, jak zvážit stížnosti a nároky, spotřebitel může hledat webové stránky http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Spotřebitel může také využít platformy Odr, která je k dispozici na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli usilujícím o zvonitelné vypořádání sporu týkající se smluvních závazků vyplývajících z on-line prodejní smlouvy nebo smlouvy o službě.
 • 12

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zavést a zamítnout nabídky, propagační akce a změnit ceny výrobků v obchodě, aniž jsou dotčena práva získaná kupujícím, včetně zejména smluvních smluv uzavřených před provedením změny.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny nařízení, aniž jsou dotčeny práva získané kupujícím na základě smluv uzavřených před změnou předpisů. Kupující, kteří mají registrovaný uživatelský účet, každá změna předpisů bude informována odesláním e-mailové adresy přiřazené uživatelskému účtu. Při absenci přijetí nových předpisů může kupující smazat svůj uživatelský účet zdarma.
 3. Všechny spory týkající se smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu budou považovány za polský Tribunál, vzhledem k místu trvalé hospodářské činnosti prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na spotřebitele, pro které je jurisdikce Soudního dvora považována za všeobecné podmínky. Počínaje od 01.01.2021, toto ustanovení se rovněž nevztahuje na fyzickou osobu obsahující smlouvu přímo související s jeho hospodářskou činností, pokud obsah této dohody ukazuje, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, což má za následek zejména z předmětu Hospodářská činnost, která byla provedena na základě ústředních předpisů a obchodních informací - v případě takové osoby, je jurisdikce Soudního dvora považována za všeobecné podmínky.
 4. Tyto předpisy platí od 101.2021.
 5. Všechny archivní verze předpisů jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf - odkazy jsou pod předpisy.
Neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
Ve skladu není dostatečný počet položek. K dispozici [max].
Prohlédněte si oblíbenéOdstranit z oblíbených
Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Vrátit se do obchodu

Přidat Upravit poznámky
Ocenění zásilky
Přidat slevový kód

Ocenění zásilky

Přidat slevový kód

Sleva bude zahrnuta v dalším kroku