Právne upozornenie

Nariadenia online obchodu Marlena Koleśnik pp.h.u.Gallart

Dobré ráno!

Teraz čas na formality. Na začiatku, naše plné registrované údaje ako administrátor obchodu a predajca: Kamil Kolesniki, pôsobiaci v rámci spoločnosti Marlena Koleśnik pp.h.u.gallart, ul. Začiatok 51 D, 38-400 KROSNO, NIP: 6842426139.

Nižšie nájdete predpisy, v ktorých boli informácie zahrnuté, okrem iného o spôsobe uvedenia príkazu, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy, podrobnosti o vykonávaní uzatvorenej zmluvy, foriem dodávok a platieb dostupných v obchode, postup na stiahnutie zo zmluvy alebo sťažnosti.

V prípade akýchkoľvek pripomienok, otázok, pochybností, sme k dispozícii na biuro@gallart.pl

Pozdravy a prajeme vám úspešné nákupy
Tím Gallart.pl online obchod.

 • 1

Definície

Na účely tohto nariadenia sa prijímajú tento význam týchto pojmov: \ t

 1. Kupujúci - fyzická osoba, právnická osoba alebo znevýhodnená právnická osoba, \ t
 2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá obsahuje predajnú zmluvu s predajcom, ktorá nesúvisí s jeho hospodárskou alebo odbornou činnosťou, \ t
 3. Predpisy - Tieto predpisy, ktoré sú k dispozícii na adrese https://gallart.pl/policies/terms-of-service,
 4. Nakupovať - Online Store beží na adrese https://gallart.pl ,
 5. PredajcaMarlena Koleśnik pp.h.u.Gallart
 • 2

Predbežné ustanovenia

 1. Prostredníctvom obchodu predávajúci vykonáva maloobchodné tržby, súčasne poskytovanie služieb kupujúcim elektronicky. Prostredníctvom obchodu môže kupujúci kúpiť produkty viditeľné na stránkach obchodu.
 2. Nariadenia definujú zásady a podmienky používania obchodu, ako aj práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich.
 3. Ak chcete používať obchod, vrátane najmä na nákup v obchode, nie je potrebné spĺňať špeciálne technické podmienky počítačom alebo iným nástrojom kupujúceho. Postačujú:
  1. Prístup na internet,
  2. Štandardný operačný systém,
  3. Štandardný webový prehliadač,
  4. Majú aktívnu e-mailovú adresu.
 4. Kupujúci nemôže urobiť nákup v anonymne alebo pod pseudonymom.
 5. Je zakázané pri používaní obchodu, aby poskytol nezákonný obsah, najmä prenosom takéhoto obsahu prostredníctvom formulárov dostupných v obchode.
 6. Všetky ceny uvedené na stránkach obchodu sú hrubé ceny.
 • 3

Služby poskytované elektronicky

 1. Prostredníctvom obchodu predávajúci svedčí o službách kupujúceho elektronicky.
 2. Základná služba poskytovaná elektronicky kupujúcemu predávajúcim je umožniť kupujúcemu predložiť objednávku v obchode, ktorá vedie k záveru s predajcom zmluvy. Uvedenie objednávky je možné bez toho, aby ste mali účet v obchode.
 3. Ak sa Kupujúci rozhodne zriadiť účet v obchode, predávajúci tiež poskytuje službu kupujúcemu elektronickými prostriedkami, ktoré spočívajú v predpoklade a údržbe účtu v obchode. Vo účte sa uložia údaje kupujúceho a história objednávok predložených v obchode. Kupujúci sa prihlási na účet pomocou svojej e-mailovej adresy a definované heslo.
 4. Zriadenie účtu v obchode sa uskutočňuje výberom príslušného začiarkavacieho pošta v procese uvádzania objednávky alebo vyplnením nezávislého registračného formulára účtu v obchode. Kupujúci môže kedykoľvek odstrániť účet z panela na správu účtu alebo zaslaním príslušnej požiadavky predávajúcemu. Vymazanie účtu nebude odstrániť informácie o zložitých príkazoch pomocou účtov, ktoré tento predávajúci bude uchovávať až do obmedzenia pohľadávok zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom obchodu / počas prevádzky obchodu, pokiaľ kupujúci nebude proti uskladneniu týchto informácií, a Predávajúci nebude mať zastrešujúci záujem o ich skladovanie.
 5. Ak sa Kupujúci rozhodne zaregistrovať sa na newsletter, predávajúci tiež poskytuje službu kupujúcemu elektronickými prostriedkami, ktoré spočívajú v prevode e-mailov obsahujúcich informácie o nových produktoch, propagačných akciách, produktoch predajcu. Nahrávanie do newsletteru sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním formulára na predplatné do newsletteru alebo výberom príslušného začiarknutia v procese objednávania. Kupujúci môže kedykoľvek opustiť z prijímania newsletteru kliknutím na tlačidlo pre rezignáciu viditeľné v akejkoľvek správe odoslanej pod newsletterom alebo zaslaním žiadosti predávajúcemu.
 6. Služby sú poskytované elektronicky kupujúcemu bezplatne. Na druhej strane sa vyplácajú predajné zmluvy uzatvorené prostredníctvom obchodu.
 7. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť kupujúceho a prenosu dát v súvislosti s používaním obchodu predávajúci berie technické a organizačné opatrenia vhodné na stupeň bezpečnostného rizika poskytovaných služieb, najmä opatreniami, aby sa zabránilo nadobudnutiu a zmene osobné údaje neoprávnenými osobami.
 8. Predávajúci sa zaväzuje akcie na zabezpečenie plne správnej prevádzky. Kupujúci by mal informovať predávajúceho akýchkoľvek nezrovnalostí alebo prerušenia v fungovaní obchodu.
 9. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa fungovania obchodu, Kupujúci môže nahlásiť e-mailom na e-mailovú adresu biuro@gallart.pl. V sťažnosti by mal Kupujúci špecifikovať typ a dátum výskytu nezrovnalostí spojených s fungovaním obchodu. Predávajúci zváži všetky sťažnosti do 14 dní od doručenia sťažnosti a bude informovať zákazníka o svojom uznesení o e-mailovej adrese sťažnosti.
 • 4

objednať

 1. Kupujúci môže predložiť objednávku ako registrovaný zákazník alebo ako hosť.
 2. Registrovaný zákazník je kupujúci, ktorý má účet v obchode. Kupujúci môže nastaviť účet výberom príslušného políčka v procese uvádzania objednávky alebo vyplnením registračného formulára nezávislého účtu v obchode.
 3. Ak má kupujúci účet v obchode, pred umiestnením objednávky by sa mal prihlásiť. Prihlásenie je tiež možné umiestniť objednávku kliknutím na odkaz, ktorý je k dispozícii ako súčasť zobrazenej správy.
 4. Podanie objednávky sa uskutočňuje vyplnením objednávkového formulára po pridaní do koša zaujímavých produktov kupujúceho. Vo formulári je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vykonanie objednávky. Vo fáze umiestnenia objednávky existuje aj výber doručenia objednaných produktov a výber spôsobu platby na požiadavku. Podmienkou na uvedenie objednávky je prijatie predpisov, s ktorými by sa mal kupujúci najprv oboznámiť sám. V prípade pochybností o predpisoch môže Kupujúci kontaktovať predávajúceho.
 5. Objednávací proces končí kliknutím na tlačidlo FINAL. Kliknutím na tlačidlo Záverečná objednávka je vyhlásenie kupujúceho viedla k záveru s predajcom zmluvy o predaji, \ t
 6. Ak kupujúci si vybral umiestnenie on-line, po kliknutí na tlačidlo FINALL, objednávka bude presmerovaná na platobnú bránu podporovanú prevádzkovateľom externého platenia, aby sa platby za objednávku. Ak kupujúci vybral platbu bankovým prevodom, po kliknutí na konečné tlačidlo bude objednávka presmerovaná na potvrdenie objednávky a pokyny na platbu. Platba za objednávku by sa mala uskutočniť do 7 dní od uzavretia zmluvy.
 7. V objednávkovom formulári musí kupujúci poskytnúť skutočné osobné údaje. Kupujúci je zodpovedný za poskytovanie falošných osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť vykonávanie zmluvy, keď kupujúci poskytol falošné údaje alebo keď tieto údaje vzbudzujú odôvodnené pochybnosti predávajúceho, pokiaľ ide o ich správnosť. V tomto prípade bude kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu o pochybnostiach predávajúceho. V takejto situácii je Kupujúci oprávnený vysvetliť všetky okolnosti súvisiace s overovaním pravdivosti daných údajov. Pri absencii údajov, ktoré umožnia predávajúcemu urobiť kontakt s kupujúcim, predávajúci dá všetky vysvetlenia po tom, čo kupujúci.
 8. Kupujúci vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté v objednávke sú pravdivé, zatiaľ čo predávajúci nie je povinný overiť svoju pravdivosť a správnosť, hoci má takéto právo v súlade s odsekom 7 vyššie.
 • 5

Dodávka a platba

 1. K dispozícii na výber metódy dodania objednávky sú popísané na internetovej stránke obchodu a sú prezentované v kupujúcej vo fáze umiestnenia objednávky. Náklady na dodávku stojí kupujúci, pokiaľ predávajúci neukazuje inak na internetovej stránke obchodu. Predávajúci má právo rozhodnúť o rozdelení objednávky do niekoľkých samostatných zásielok bez toho, aby bol nákup dodatočných nákladov.
 2. Dostupné spôsoby platby pre objednávku sú opísané na internetovej stránke obchodu a sú prezentované na kupujúceho vo fáze objednávok.
 3. Elektronické platby vrátane platby platobnej karty, \ t Sú podporované transfermi24.
 4. Ak kupujúci požiadal o vydanie faktúry, bude kupujúci doručený elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 • 6

Vykonávanie zmluvy

 1. Implementácia objednávky spočíva v dokončení objednaných produktov, balenie ich doručiť kupujúcemu a vysielať zásielku kupujúcemu v súlade s objednávkou na nákup vybranú Kupujúcim.
 2. Objednávka sa považuje za realizáciu zásielky kupujúcemu (zveriť prepravu dopravcu dopravcovi na prepravu).
 3. Čas objednávania je vždy indikovaný pre každý produkt. Objednané výrobky by sa mali vydať spotrebiteľovi do 30 dní, pokiaľ predávajúci nebol jasne označený popis výrobku dlhodobom horizonte. V tejto situácii, zadaním objednávky, kupujúci súhlasí s dlhším dátumom objednávky vyplývajúceho z opisu výrobku.
 4. Ak kupujúci nariadil produkty s iným časom implementácie, záväzné pre predávajúceho dátum plne, je najdlhšia zo všetkých výrobkov zahrnutých v zmluve, s predávajúcim navrhnúť rozdelenie zmluvy do niekoľkých nezávislých zásielok do cieľov zrýchlenia času vykonávania vo vzťahu k časti výrobkov.
 • 7

Odstúpenie od spotrebnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku s predávajúcim, má právo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby uplatnil dôvod do 14 dní odo dňa, keď sa zúčastnili nakúpených položiek.
 2. Od 01.01.2021, právo odstúpiť od Zmluvy o podmienkach opísaných v tomto odseku a vyplývajúce zo zákona o právach spotrebiteľov, majú nárok aj na fyzickú osobu obsahujúcu zmluvu priamo súvisiacu s jeho hospodárskou činnosťou, keď obsah tohto \ t Dohoda ukazuje, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, čo má za následok najmä z predmetu hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva, sprístupnená na základe centrálnych predpisov a informácií o podnikaní. Preto, keď v tomto odseku odkazuje na privilégiá spotrebiteľov, od 01.01.2021, tieto právomoci sa vzťahujú aj na osobu, ktorá spĺňa uvedené kritériá.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá nárok na zmluvu:
 1. V ktorých predmetom prínosu je nezvislá vec, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľov alebo splniť svoje personalizované potreby;

 1. S cieľom odstúpiť od zmluvy musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy prostredníctvom jednoznačného výroku - napríklad list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom.
 2. Spotrebiteľ môže použiť vzorec formulára o odstúpení od zmluvy, ktorá je k dispozícii pod odkazom Privítací formulár Toto však nie je povinné.
 3. Ak chcete uložiť termín na stiahnutie zo zmluvy, stačí pre spotrebiteľa zaslať informácie o spotrebiteľovi s právom odstúpiť od zmluvy pred termínom na odstúpenie od zmluvy.
 4. Spotrebiteľ je povinný vrátiť produkt obchodníka alebo mu poskytovať osobu oprávnenú predávajúcim, aby okamžite dostal, ale najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil zo zmluvy, pokiaľ predávajúci nenavrhol, že vyzdvihne položka. Ak chcete zachovať termín, stačí odoslať produkt pred jej uplynutím
 5. Spotrebiteľ Stávkové priame náklady na vrátenie peňazí.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa predávajúci vráti na spotrebiteľovi všetky prijaté od spotrebiteľskej platby, vrátane najlacnejších dostupných nákladov na výrobu výrobkov (ak náklady na pokrytie spotrebiteľa) a v každom prípade najneskôr do 14 dní od Dátum, kedy bol predávajúci informovaný o výkone práva na odstúpenie od zmluvy. Návrat platby sa vykoná s použitím rovnakých spôsobov platby, ktoré spotrebiteľ použil v pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ jasne súhlasil s iným riešením. V každom prípade spotrebiteľ nebude znášať žiadne poplatky z dôvodu formy platby.
 7. Ak predávajúci neposkytol, že sa odloží od samotného spotrebiteľa, môže sa zdržať návratnosti platieb prijatých od spotrebiteľa do času prijímania vecí späť alebo poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľom svojho postúpenia v závislosti od toho, ktorý udalosť bude Uskutočnite sa skôr.
 8. Spotrebiteľ Je zodpovedný za zníženie hodnoty výrobku vyplývajúceho z používania produktu spôsobom, ktorý presahuje potrebný na zistenie charakteru, charakteristík a fungovania výrobku.
 • 8

Zodpovednosť za chyby

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť produkt bez vád.
 2. Predávajúci je zodpovedný za kupujúceho, ak je predaný produkt fyzickú alebo právnu nevýhodu (záruka na chyby).
 3. Ak je predaný produkt nevýhodou, Kupujúci môže:
  1. požiadať o výmenu výrobku bez chýb,
  2. požiadajte o odstránenie vady,
  3. predložiť vyhlásenie o znížení,
  4. predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 4. Ak kupujúci určuje nevýhodu výrobku, mal by informovať tohto predávajúceho, pričom uvedie jeho nárok spojený so zistenými znevýhodnenými alebo vykonaním vyhlásenia o relevantnom obsahu.
 5. Kupujúci môže použiť formulár sťažnosti dostupný pod odkazom Formulár sťažnostiToto však nie je povinné.
 6. Kupujúci môže kontaktovať predajcu tradičnou poštou, ako aj e-mailom.
 7. Predávajúci reaguje na sťažnosť predloženú kupujúcim do 14 dní odo dňa doručenia sťažnosti s takýmto prostriedkom komunikácie, ktorým bola podaná sťažnosť.
 8. Podrobnosti o záruke predávajúceho na vady regulujú ustanovenia Občianskeho zákonníka (článok 556 - 576).
 9. Od 01.01.2021 sa ustanovenia o manipulácii predávajúceho za vady predávané položky, ktoré sa týkajú spotrebiteľov, sa vzťahuje aj na fyzickú osobu obsahujúcu zmluvu priamo súvisiacu s jeho hospodárskou činnosťou, keď obsah tejto dohody ukazuje, že to robí Nemáte pre tieto osoby profesionálneho charakteru, čo má za následok najmä predmet hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva, sprístupnila na základe centrálnych predpisov a informácií o podnikaní.
 • 9

Osobné údaje a súbory cookie

 1. Správca osobných údajov osoby je predávajúci.
 2. Osobné údaje kupujúceho sú spracované na nasledujúcich účel a na základe týchto právnych základov:
  1. Záver a vykonanie zmluvy - čl. 6 ods. 1 lit. B RODO,
  2. Implementácia daňových a účtovných povinností - Art. 6 ods. 1 lit. C RODO,
  3. Obrana, vyšetrovania alebo stanovenie pohľadávok súvisiacich so zmluvou, ktorá je právne legitímnym záujmom, ktorú predávajúci - čl. 6 ods. 1 lit. F Rozo,
  4. Identifikácia vracajúceho sa klienta, ktorý je právne legitímnym záujmom, ktoré vykonáva predávajúci - čl. 6 ods. 1 lit. F Rozo,
  5. Podpora pre dotazy smerovali kupujúcimi, ktorí nie sú zahrnuté do uzavretia zmluvy, čo je právne legitímny záujem, ktorý predávajúci - umenie. 6 ods. 1 lit. F Rozo,
  6. Doprava newsletteru po tom, čo predtým vyjadril súhlas - Art. 6 ods. 1 lit. RODO.
 3. Príjemcovia osobných údajov kupujúceho sú: kuriérske spoločnosti, daňové kancelárie, účtovný úrad, advokátska kancelária, hostininátor, dodávateľ fakturačného systému, dodávateľ systému CRM, dodávateľ systému poštových systémov.
 4. Vzhľadom na použitie poštového systému Mailchamp, osobné údaje kupujúcich, ktorí sa prihlásili do newsletteru, sa prenesú do Spojených štátov amerických (USA) kvôli ich skladu na serveroch nachádzajúcich sa v USA. Dodávateľ systému MailChimp systému zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom vhodných mechanizmov zhody (ochrana súkromia).
 5. Osobné údaje kupujúceho sú uložené v databáze predávajúceho počas trvania podniku, aby sa zabezpečila možnosť identifikácie vracajúceho sa klienta, ktorý môže kupujúci namietať, požadovať odstraňovanie svojich údajov z databázy predávajúceho. Ak sa takáto námietka predloží pred lehotu na obmedzenie pohľadávok z uzavretej zmluvy, predávajúci bude mať prvoradý záujem o ukladanie údajov kupujúceho až do lehoty na obmedzenie pohľadávok. Účtovná dokumentácia obsahujúca osobné údaje kupujúceho je uložené na obdobie požadované zákonom. Dáta
 6. Sily kupujúceho týkajúce sa spracovania osobných údajov: právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ich korekcii, odstránenie, obmedzenia spracovania, právo proti spracovaniu, právo na prevod údajov, právo sa sťažovať prezidentovi Osobného úradu pre ochranu údajov.
 7. Poskytovanie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné, ale je potrebné kontaktovať predávajúceho, nastaviť používateľský účet, uzavrieť zmluvu alebo prihlásiť sa k odberu newsletteru.
 8. Obchod využíva technológiu cookies.
 9. Podrobnosti týkajúce sa osobných údajov a cookies sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na adrese https://gallart.pl/policies/privacy-policy 
 • 10

Práva duševného vlastníctva

 1. Predávajúci učí kupujúceho, že obsah, ktorý je k dispozícii na stránkach a prvkami fyzických výrobkov (napr grafických návrhov), môže byť pieseň v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach, na ktoré majú autorské práva oprávnené predávajúceho.
 2. Predávajúci uvádza tohto kupujúceho, že ďalšie šírenie obsahu, na ktoré sa vzťahuje kupujúci bez súhlasu predávajúceho, s výnimkou používania obsahu ako súčasť povoleného osobného používania, predstavuje porušenie autorských práv predávajúceho a môže mať za následok občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti.
 • 11

Mimoškolské spôsoby, ako zvážiť sťažnosti a nároky

 1. Predávajúci sa zaväzuje podstúpiť možné spory vyplývajúce z predaja tovaru podľa sprostredkovateľských konaní. Podrobnosti budú určené konfliktnými stranami.
 2. Spotrebiteľ má možnosť využiť mimosúdne spôsoby, ako zvážiť sťažnosti a nároky. Okrem iného má spotrebiteľ možnosť:
  1. pýtať sa trvalým priateľským spotrebiteľom s požiadavkou na vyriešenie sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy, \ t
  2. pýtajú sa provinčného inšpektora provinčného obchodného inšpektora s návrhom na začatie sprostredkovania, pokiaľ ide o priateľské absolvovanie sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, \ t
  3. Využite výhodu okresnej pomoci (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľské právo alebo sociálnu organizáciu, na ktorú by mala byť ochrana spotrebiteľa zákonnými úlohami.
 3. Podrobnejšie informácie o mimosúdnych spôsoboch, ako zvážiť sťažnosti a nároky, môže spotrebiteľ vyhľadávať webovú stránku http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Spotrebiteľ môže využívať aj platformu ODR, ktorá je k dispozícii na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slúži na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, ktorí sa snažia o nevypracne zúčtovanie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online obchodnej zmluvy alebo zmluvy o servise.
 • 12

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zaviesť a prepúšťanie ponúk, propagačných akcií a zmeniť ceny výrobkov v obchode bez toho, aby boli dotknuté práva získané kupujúcim, vrátane najmä podmienok zmlúv uzatvorených pred vykonaním zmeny.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny v predpisoch bez toho, aby boli dotknuté práva získané kupujúcim na základe zmlúv uzatvorených pred zmenou nariadení. Kupujúci, ktorí majú registrovaný užívateľský účet, každá zmena predpisov bude informovaná odoslaním na e-mailovú adresu pridelenú na používateľský účet. Pri absencii prijatia nových predpisov môže Kupujúci zmazať svoj užívateľský účet zdarma.
 3. Všetky spory týkajúce sa zmluvy uzatvorenej prostredníctvom obchodu budú zvážiť Poľský Súd prvého stupňa z dôvodu miesta trvalého hospodárskej činnosti predávajúcim. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov, za ktoré sa právomoc Súdneho dvora považuje za všeobecné podmienky. Od 01.01.2021 sa toto ustanovenie neuplatňuje aj na fyzickú osobu, ktorá obsahuje zmluvu priamo súvisiacu s jej hospodárskou činnosťou, ak obsah tejto dohody preukáže, že nemá profesionálny charakter pre túto osobu, čo má za následok najmä z predmetu Vykonávaná jeho hospodárska činnosť, ktorá bola sprístupnená na základe ústredných predpisov a obchodných informácií - v prípade takejto osoby, jurisdikcia Súdneho dvora sa považuje za všeobecné podmienky.
 4. Tieto predpisy sú platné od 101.2021.
 5. Všetky archívne verzie predpisov sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte .pdf - Odkazy sú pod predpismi.
Nedeľa pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota
Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december
V sklade nie je dostatočný počet položiek. K dispozícii [max].
Prehľadávať obľúbené položkyOdstrániť z obľúbených
Kôš

Váš nákupný košík je prázdny.

Vráťte sa do obchodu

Pridať Upraviť poznámky
Ocenenie zásielok
Pridajte zľavový kód

Ocenenie zásielok

Pridajte zľavový kód

Zľava bude zahrnutá do ďalšieho kroku